Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Nồi inox quai cọng dày 16 - Thaphafac 169.000 169.000
Tổng cộng: 169.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán