Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Rổ lổ 7 ly Inovi - 36 77.000 77.000
Tổng cộng: 77.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán