Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Dĩa hột xoài inox BTP Trung cạn 33.000 33.000
Tổng cộng: 33.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán