Loại bỏ STT Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Phin Cafe Inox BTP 7 20.000 20.000
Tổng cộng: 20.000
Tiếp tục mua hàng Thanh toán