Mâm, dĩa các loại
Dĩa hột xoài inox BTP Trung cạn

 

Giá: 33.000

 BẢNG THÔNG SỐ VÀ GIÁ BÁN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

 STT  TÊN SẢN PHẨM  KÍCH CỠ QUI CÁCH  ĐỘ DÀY (mm) GIÁ BÁN (VNĐ)
1 Dĩa hột xoài nhỏ cạn  30 cm  300 mm  0.4  27.000
2 Dĩa hột xoài nhỏ sâu  30 cm  300 mm  0.4 35.000
3 Dĩa hột xoài trung cạn 40 cm  400 mm  0.4 33.000
4 Dĩa hột xoài trugn sâu 40 cm  400 mm  0.4 40.000
5 Dĩa hột xoài đại cạn  50 cm  500 mm 0.5 50.000
6 Dĩa hột xoài đại sâu 50 cm  500 mm 0.5 58.000

 

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
Hỗ trợ khách hàng